Župan praznoval s člani Lovskega društva Hrenovice

18. 9. 2017 Izbrisan U. 572