O D R E D B A župana - oprostitev plačila najemnin

27. 3. 2020 Sidonija Z. (DRUŽBENE DEJAVNOSTI) 969