Navodila za izvajanje pogrebnih obredov na pokopališčih v Občini Postojna

22.10.2020 Sidonija Z. 238