Objavljeno je javno naročilo za izvajanje avtobusnega linijskega prevoza Postojna - Predjama

2. 3. 2023 DORIS K. H. 341