Predstavili smo prostorske, kulturno-varstvene in poslovne vidike za razvoj podjetništva v Predjami in zaledju

2. 3. 2023 DORIS K. H. 602