JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE INVESTICIJ V IZGRADNJO PROIZVODNIH, OBRTNIH OBJEKTOV ZA IZVAJANJE TURISTIČNE TER RAZVOJNO-RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V POSLOVNO OBRTNI CONI VELIKI OTOK IN NA OBMOČJU MESTA POSTOJNA V LETU 2016

20. 7. 2016 10
20.07.2016
Javni razpisi in javni natečaji
15.09.2016 do 12:00