Javni razpis za pomoč pri kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma v občini Postojna v letu 2019 (E-oskrba)

07.05.2019 Sidonija Z. 836