IZBOLJŠANJE STANJA NARAVOVARSTVENO NAJPOMEMBNEJŠIH DELOV TRAVIŠČ IN BARJANSKIH POVRŠIN NA CERKNIŠKEM JEZERU IN PLANINSKEM POLJU KRAS.RE.VITA; REKONSTRUKCIJA RAVBARJEVEGA STOLPA

08.10.2020 Sidonija Z. 140
08.10.2020
Javna naročila
02.11.2020 do 11:00