JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO NEPREMIČNIN Z JAVNIM ZBIRANJEM PONUDB – ZEMLJIŠČA V OC VELIKI OTOK

10.11.2020 Sidonija Z. 466
10.11.2020
Javni razpisi in javni natečaji
01.12.2020 do 10:00
47801-17/2020-5
09.11.2020
Senja Stres
obcina@postojna.si
05 7280 786