3. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva - Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih

15. 3. 2021 Sidonija Z. (URAD ŽUPANA) 185
15.03.2021
Javni razpisi in javni natečaji
21.05.2021 do 23:59
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
gp.mkgp@gov.si