Javni razpis za sofinanciranje ureditve ali razširitve parkirišč na funkcionalnih zemljiščih večstanovanjskih stavb v Občini Postojna v letu 2023

3. 7. 2023 Sidonija Z. (DRUŽBENE DEJAVNOSTI) 358
03.07.2023
Javni razpisi in javni natečaji
30.09.2023 do 23:59
Karmen Berra Gulje
obcina@postojna.si
05 7280 790